Inventering av samhällsviktig verksamhet med anlednings av styrel, planeringsomgång 4

LÄS MER

Det här är enheten för säkerhet och beredskaps e-tjänst för att inventera samhällsviktig verksamhet, i samband med Styrelsarbetet, bland privata aktörer inom Håbo kommun.

Fakta om Styrel

Styrel är en metod som Energimyndigheten tagit fram tillsammans med MSB och Svenska Kraftnät för att samhällsviktiga elanvändare ska kunna identifieras och prioriteras.

Myndigheter, länsstyrelser, kommuner, elnätsföretag och privata aktörer samarbetar för att prioritera vad som räknas som samhällsviktiga verksamheter.

Styrel är ingen garanti för elförsörjning utan syftar till att lindra konsekvenserna vid en manuell förbrukningsfrånkoppling. 

Tack vare Styrel kan el kopplas ifrån på ett sätt där samhällsviktiga elanvändare prioriteras.

Frågor och svar om styrel (energimyndigheten.se)

Samhällsviktig verksamhet

Samhällsviktig verksamhet är enligt MSB: "verksamhet som upprätthåller och säkerställer viktiga samhällsfunktioner, det vill säga samhällsfunktioner som är nödvändiga för samhällets grundläggande behov, värden eller säkerhet. Till exempel tillsyn av barn och elever, livsmedelstillverkning och läkemedelsförsörjning"

Exempel på samhällsviktiga funktioner:

 • Ekonomisk säkerhet
 • Elektroniska kommunikationer och post
 • Energiförsörjning
 • Finansiella tjänster
 • Försörjning av grunddata
 • Hälsa, vård och omsorg
 • Livsmedelsförsörjning och dricksvatten
 • Ordning och säkerhet
 • Räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen
 • Transporter
 • Demokrati och beredskap
 • Förskola, utbildning och forskning
 • Bygg, handel och industri

Om ni gör bedömningen att ni bedriver samhällsviktig verksamhet vill vi gärna veta det.

Du kan läsa mer om samhällsviktig verksamhet här: Identifiera samhällsviktig verksamhet (msb.se)

Håbo kommun samlar in personuppgifter i syfte att hantera denna e-tjänst.
Läs mer om dina rättigheter, hur Håbo kommun hanterar personuppgifter samt hur du kommer i kontakt med dataskyddsombudet på habo.se/personuppgifter
 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa