Ewa - Förfrågan om markupplåtelse

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Önskemål om markupplåtelse

Håbo kommun är förvaltare av offentlig plats (exempelvis torg, gator, parker eller badplatser och idrottsplatser). Om du som företagare eller privatperson vill använda den offentliga platsen för ett ändamål som platsen inte är avsedd för behöver du ha tillstånd från Polismyndigheten. För de platser som inte är detaljplanelagda krävs inget polistillstånd. Ansökan om tillstånd ska istället göras direkt till oss via denna e-tjänst.

Tänk på att ansöka i god tid och att Polismyndigheten behandlar en tillståndsansökan först när ansökningsavgiften är betald.

Genom denna e-tjänst kan du göra en förfrågan om mark i samband med t ex torghandel, foodtrucksuppställning eller liknande tillfälligt markbehov.

Kommunen kan inte erbjuda el, vatten eller avlopp för platsen.

 

Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att hantera denna e-tjänst.
Läs mer om dina rättigheter, hur Håbo kommun hanterar personuppgifter samt hur du kommer i kontakt med dataskyddsombudet på habo.se/personuppgifter.

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa