Anpassad gymnasieskola- ansökan

LÄS MER

Blanketten lämnas till Fridegårdsgymnasiet.

Om eleven är folkbokförd i en annan kommun än Håbo kommun kommer skolan kontakta hemkommunen för godkännande och beslut om målgrupp innan antagning görs.