Klagomål eller synpunkter på medicinska elevhälsan

LÄS MER

Klagomål/synpunkter på elevhälsans medicinska insatser

 Om du har synpunkter eller klagomål på Elevhälsans medicinska insats (EMI) kan du ta kontakt med berörd skolsköterska eller skolpsykolog. Du kan även välja att lämna ditt klagomål/synpunkt via e-formuläret. Ditt ärende tas då omhand av elevhälsans verksamhetschef som ansvarar för att du får ett svar.

Synpunkter och klagomål registreras och blir en allmän handling som omfattas av offentlighetsprincipen. Om någon begär ut en allmän handling är kommunen som myndighet skyldig att efter sekretessprövning skyndsamt tillhandahålla handlingen.

Synpunkter och klagomål sammanställs årligen och inkluderas i elevhälsoenhetens patientsäkerhetsberättelse. Sammanställningen utgör underlag för att utveckla och kvalitetssäkra arbetet och innehåller inga personuppgifter.

 

Hantering av personuppgifter 

Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att hantera denna e-tjänst.  
Läs mer om dina rättigheter, hur Håbo kommun hanterar personuppgifter samt hur du kommer i kontakt med dataskyddsombudet på habo.se/personuppgifter 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa