Fristående grundskola, gymnasieskola - Ansökan om tilläggsbelopp för extraordinära stödåtgärder

LÄS MER

I Håbo kommun kan alla fristående verksamhetsformer ansöka om tilläggsbelopp för extraordinära stödåtgärder. Gäller för elev i fristående förskoleklass, anpassad grundskola, grundskola, fritidshem, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola och annan pedagogisk verksamhet.

Det är bara rektor för verksamheten som får signera ansökan med bank-id.

Ansökan behöver innehålla underlag som visar att eleven har ett omfattande stödbehov som kräver extraordinära stödinsatser. Om ansökan inte är komplett kommer sökande att få en chans att komplettera sin ansökan. Om komplettering inte inkommer inom utsatt tid eller om ansökan fortfarande är bristfällig kan ärendet komma att avgöras på befintligt underlag.

Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att hantera denna e-tjänst. Läs mer om dina rättigheter, hur Håbo kommun hanterar personuppgifter samt hur du kommer i kontakt med dataskyddsombudet på habo.se/personuppgifter.

Vid frågor;
Jill Turtola

jill.turtola@habo.se

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Signering med bank-id av rektor

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa