Ansökan om tilläggsbelopp för extraordinära stödåtgärder (elev i fristående förskoleklass, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola, gymnasiesärskola, annan pedagogisk verksamhet)

LÄS MER

I Håbo kommun kan alla fristående verksamhetsformer ansöka om tilläggsbelopp för extraordinära stödåtgärder. Det är bara rektor för verksamheten som får signera ansökan med bank-id.

Ansökan behöver innehålla underlag som visar att eleven har ett omfattande stödbehov som kräver extraordinära stödinsatser. Om ansökan inte är komplett kommer sökande att få en chans att komplettera sin ansökan. Om komplettering inte inkommer inom utsatt tid eller om ansökan fortfarande är bristfällig kan ärendet komma att avgöras på befintligt underlag.

Vid frågor;
Sara Forsberg
Skoljurist
sara.forsberg@habo.se

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Signering med bank-id av rektor

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa