Grundskola - Ansökan om att få fullgöra skolplikten på annat sätt

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan om att fullgöra skolplikten på annat sätt

Enligt skollagens 24 kapitel 23 § kan ett barn medges rätt att fullgöra skolplikten på annat sätt, till exempel på en skola utomlands, om:

  • verksamheten framstår som ett fullgott alternativ till den utbildning som annars står barnet till buds enligt föreskrifter i denna lag
  • behovet av insyn i verksamheten kan tillgodoses
  • och det finns synnerliga skäl. 

Enligt skollagens 24 kapitel 24 § får ett sådant medgivande lämnas för upp till ett år i taget och medgivandet ska återkallas om förutsättningarna enligt 23 § upphör.

Följande underlag behöver skickas in med ansökan för att vi ska kunna pröva din ansökan

Hantering av personuppgifter 

Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att hantera denna e-tjänst.  
Läs mer om dina rättigheter, hur Håbo kommun hanterar personuppgifter samt hur du kommer i kontakt med dataskyddsombudet på habo.se/personuppgifter 

 

Frågor om e-tjänsten

Barn- och utbildningskontoret
skolplikt@habo.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Signering krävs av samtliga vårdnadshavare
  • E-legitimation
  • Intyg om att det finns synnerliga skäl
  • Beskrivning av den alternativa skolan

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa