Grundskola - Ansökan om att få fullgöra skolplikt på annat sätt

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan om att fullgöra skolplikten på annat sätt

Enligt skollagens 24 kapitel 23 § kan ett barn medges rätt att fullgöra skolplikten på annat sätt, till exempel på en skola utomlands, om:

  • verksamheten framstår som ett fullgott alternativ till den utbildning som annars står barnet till buds enligt föreskrifter i denna lag
  • behovet av insyn i verksamheten kan tillgodoses
  • och det finns synnerliga skäl

Enligt skollagens 24 kapitel 24 § får ett sådant medgivande lämnas för upp till ett år i taget och medgivandet ska återkallas om förutsättningarna enligt 23 § upphör.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Signering krävs av samtliga vårdnadshavare
  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa