Enkelt avhjälpta hinder

LÄS MER

 

Enkelt avhjälpta hinder

Har du uppmärksammat problem med tillgängligheten i en publik lokal eller på allmän plats här i Håbo kommun? Är hindret lätt att rätta till, det vill säga är det ett enkelt avhjälpt hinder? Du kan då börja med att uppmärksamma fastighetsägaren eller annan ansvarig om detta. Görs ingen åtgärd kan du anmäla det till samhällsbyggnadsförvaltningen här.

Här finns mer information

 

Har du frågor eller känner att du behöver hjälp?
Kontaktcenter i Håbo kommun hjälper dig. Du når dem på telefon: 0171-525 00