Ägarbyte för vatten, avlopp och avfall

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här anmäler du ägarbyte av vatten- och avfallsabonnemang när du sålt din fastighet.

Tänk på att alltid anmäla adressändring direkt till kommunen eftersom det inte sker med automatik genom exempelvis folkbokföringen. Om kommunen inte får veta att du flyttat står du kvar som betalningsansvarig på din tidigare fastighet.

Observera att både säljare och köpare måste ha tillgång till BankID för att använda denna e-tjänst. Om BankID saknas var vänlig och kontakta kommunens Kontaktcenter, se nedan.

Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att hantera denna e-tjänst. Läs mer om dina rättigheter, hur Håbo kommun hanterar personuppgifter samt hur du kommer i kontakt med dataskyddsombudet på habo.se/personuppgifter.

Har du frågor eller känner att du behöver hjälp?
Kontaktcenter i Håbo kommun hjälper dig. Du når dem på telefon: 0171-525 00 eller via E-post: kontaktcenter@habo.se

 

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
kontaktcenter@habo.se
0171-525 00

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning med BankID
  • Både säljare och köpare måste kunna signera e-tjänsten med BankID
  • Om fastigheten har kommunalt vatten ska mätarställning lämnas
  • Om kort till ÅVC lämnats/erhållits ska numret noteras

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa