Ansökan om Ekonomiskt bistånd

LÄS MER

 

Här kan du ansöka om ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd)

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) är ett sista skyddsnät när det inte finns någon annan lösning. Om du inte kan försörja dig eller din familj kan du ansöka om ekonomiskt bistånd. Vilken hjälp du kan få beror på din och din familjs ekonomi och situation.

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) är ett tillfälligt stöd till dess att du kan försörja dig själv. En förutsättning för att du ska få stöd är att du inte kan klara av din ekonomiska situation.

Här finns mer information:

habo.se/omsorg-och-hjalp/ekonomi/ekonomiskt-bistand.html

 

Har du frågor eller känner att du behöver hjälp?
Kontaktcenter i Håbo kommun hjälper dig. Du når dem på telefon: 0171-525 00

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation