E-Tjänst för grävtillstånd

LÄS MER

Grävarbeten som görs på allmän plats för att bibehålla anläggningar, ledningar med mera, kräver ett upprättat avtal mellan anläggningsägaren och kommunen, ett så kallat grävtillstånd eller schakttillstånd. I avtalet regleras ersättningar och andra villkor. Om grävarbetet påverkar trafiken behöver också en Trafikanordningsplan (TA-plan) upprättas.

Med allmän plats avses vägar, torg, parker och andra områden som är allmänt tillgängliga och avsedda för gemensamma behov. Allmänna platser får i princip inte stängas av för allmänheten. Handläggningstiden för ansökan om grävtillstånd (och TA-plan) är tre veckor (mellan 15/5-15/8 gäller fem veckors handläggningstid). För akuta grävarbeten kan arbetet påbörjas innan ansökan har lämnats in, men måste då göras det i efterhand. Läs mer om vilka regler som gäller för arbeten i kommunen:

I ansökan om grävtillstånd kan både ansökan om grävtillstånd och TA-plan göras. I ansökan om TA-plan går det endast att ansöka om TA-plan. Dina aktiva ärenden kan du se här 

Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att hantera denna e-tjänst. Läs mer om dina rättigheter, hur Håbo kommun hanterar personuppgifter samt hur du kommer i kontakt med dataskyddsombudet på habo.se/personuppgifter.

Har du frågor eller känner att du behöver hjälp?
Kontaktcenter i Håbo kommun hjälper dig. Du når dem på telefon: 0171-525 00