E-Tjänst för trafikanordningsplan (TA-plan)

LÄS MER

För alla arbeten som påverkar trafik (fordon eller gående) vid kommunens vägar ska en Trafikanordningsplan (TA-plan) upprättas och godkännas av kommunen. TA-planen ska visa hur trafiksituationen löses på ett sådant sätt så att ingen fara uppstår för fordonsförare eller oskyddade trafikanter. Om arbetet innebär ingrepp på kommunal mark ska även grävtillstånd erhållas från kommunen.

TA-planen ska visa vilka åtgärder (avstängningsmaterial, skyltar etc.) som entreprenören kommer använda sig av och vart de ska placeras för att trafiken ska kunna fortsätta så smidigt som möjligt, med minsta risk för oskyddade trafikanter som möjligt. Handläggningstiden för ansökan om TA-plan (och grävtillstånd) är tre veckor (mellan 15/5-15/8 gäller fem veckors handläggningstid).

Läs mer om vilka regler som gäller för arbeten i kommunen:

I ansökan om grävtillstånd kan både ansökan om grävtillstånd och TA-plan göras. I ansökan om TA-plan går det endast att ansöka om TA-plan. Dina aktiva ärenden kan du se här 

Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att hantera denna e-tjänst. Läs mer om dina rättigheter, hur Håbo kommun hanterar personuppgifter samt hur du kommer i kontakt med dataskyddsombudet på habo.se/personuppgifter.

Har du frågor eller känner att du behöver hjälp?
Kontaktcenter i Håbo kommun hjälper dig. Du når dem på telefon: 0171-525 00