Fristående förskola - Ansökan för tilläggsbelopp för extraordinära stödåtgärder

LÄS MER

OBS ni behöver använda er av mallen för pedagogisk kartläggning som ni finner till höger (blå knapp) vid ansökan om tilläggsbelopp. 

Till Håbo kommun kan alla fristående verksamhetsformer ansöka om tilläggsbelopp för extraordinära stödåtgärder. Det är bara rektor för verksamheten som får signera ansökan med bank-id.

Ansökan behöver innehålla underlag som visar att barnet har ett omfattande stödbehov som kräver extraordinära stödinsatser. Om ansökan inte är komplett kommer sökande att få en chans att komplettera sin ansökan. Om komplettering inte inkommer inom utsatt tid eller om ansökan fortfarande är bristfällig kan ärendet komma att avgöras på befintligt underlag.

Håbo kommun samlar in personuppgifter i syfte att hantera denna e-tjänst. Läs mer om dina rättigheter, hur Håbo kommun hanterar personuppgifter samt hur du kommer i kontakt med dataskyddsombudet på habo.se/personuppgifter.

Vid frågor:
Jill Turtola
jill.turtola@habo.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Signering med bank-id av rektor
  • Använd mallen för pedagogisk kartläggning nedan

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa