Ansökan om att få utöka antal platser (förskola)

LÄS MER

Enligt 2 kap 5 § skollagen får enskilda efter ansökan godkännas som huvudmän för förskola.

Godkännande ska lämnas om den enskilde har insikt och ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten samt i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen. Vidare krävs att den enskilde i övrigt bedöms lämplig. 

För att godkännande ska lämnas krävs därutöver att utbildningen inte innebär påtagliga negativa följder på lång sikt för eleverna eller för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna i den kommun där utbildningen ska bedrivas. 

Vid ansökan om utökning av antalet platser kräver vi inledningsvis inte in ekonomiskt underlag. Detta kan dock komma att efterfrågas i efterhand om det krävs för ärendets handläggning. 

Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att hantera denna e-tjänst. Läs mer om dina rättigheter, hur Håbo kommun hanterar personuppgifter samt hur du kommer i kontakt med dataskyddsombudet på habo.se/personuppgifter. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Behörig firmatecknare ska signera

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa